Chúng tôi áp dụng giải pháp sản xuất tiên tiến và tiêu chuẩn quản lý 5S.từ R & D, mua, gia công, lắp ráp và kiểm soát chất lượng, mọi quy trình đều tuân thủ nghiêm ngặt tiêu chuẩn.Với một hệ thống kiểm soát chất lượng nghiêm ngặt, mỗi máy trong nhà máy phải vượt qua các cuộc kiểm tra phức tạp nhất được thiết kế riêng cho khách hàng có liên quan được hưởng dịch vụ độc đáo.

máy tước

  • Máy tước thủ công

    Máy tước thủ công

    Máy phù hợp để tước lề chất thải của bìa cứng,giấy gợn sóng mỏng và giấy gợn sóng phổ biến trong ngành in Phạm vi cho giấy là 150g/m2-1000g/m2 bìa cứng sóng đơn và giấy gấp đôi giấy gợn sóng nhiều lớp.