Dịch vụ

Dịch vụ và kiểm soát chất lượng

1. Chọn sản phẩm chất lượng của nhà sản xuất đáng tin cậy với sự hợp tác tốt ổn định.
2. Lập “DANH SÁCH KIỂM TRA” để kiểm tra các hạng mục máy móc theo yêu cầu của từng đơn hàng của khách hàng (riêng đại lý trong nước liệt kê thêm về thị trường địa phương của mình).
3. Người giám sát chất lượng được chỉ định sẽ kiểm tra tất cả các hạng mục được liệt kê trên 'THẺ EUREKA'từ cấu hình, triển vọng, kết quả kiểm tra, gói hàng, v.v. có liên quan trước khi dán nhãn Eureka lên máy.
4. Giao hàng kịp thời theo hợp đồng với theo dõi sản xuất định kỳ lẫn nhau.
5. Danh sách bộ phận là một điều khoản dành cho khách hàng có liên quan đến thỏa thuận chung hoặc kinh nghiệm trước đây để đảm bảo dịch vụ hậu mãi đúng hạn cho người dùng cuối (đặc biệt khuyến nghị đại lý địa phương).Trong thời gian bảo hành, nếu các bộ phận bị hỏng không có trong kho của đại lý, Eureka sẽ hứa sẽ giao các bộ phận đó trong vòng tối đa 5 ngày.

Dịch vụ và kiểm soát chất lượng

6. Các kỹ sư sẽ được cử đến kịp thời để lắp đặt với lịch trình dự kiến ​​và thị thực do chúng tôi thực hiện nếu cần thiết.
7. Quyền đại lý độc quyền sẽ được ủy quyền theo thỏa thuận ba bên giữa EUREKA, nhà sản xuất và chính anh ta để đảm bảo đủ điều kiện bán hàng đơn lẻ cho đại lý địa phương được nâng cấp, những người hoàn thành số lượng theo kế hoạch trong thời gian cố định được liệt kê trong thỏa thuận đại lý trước đó.Trong khi đó, Eureka sẽ đóng một vai trò không thể thiếu trong việc giám sát và bảo vệ tư cách bán hàng cá nhân của đại lý.