XUẤT KHẨU 2022

Biscaino và Eureka đã tham gia EXPOPRINT 2022 từ ngày 5 - 9 tháng 4.và triển lãm đã diễn ra thành công tốt đẹp, máy đóng túi giấy dạng cuộn dòng YT và máy ghép màng GM được trưng bày tại triển lãm.Chúng tôi sẽ tiếp tục mang sản phẩm mới nhất của mình đến với khách hàng Nam Mỹ.

微信图 ảnh_20220419103501

微信图 ảnh_202204191035011

微信图 ảnh_202204191035012

微信图 ảnh_202204191035013


Thời gian đăng: 19-04-2022