Chúng tôi áp dụng giải pháp sản xuất tiên tiến và tiêu chuẩn quản lý 5S.từ R & D, mua, gia công, lắp ráp và kiểm soát chất lượng, mọi quy trình đều tuân thủ nghiêm ngặt tiêu chuẩn.Với một hệ thống kiểm soát chất lượng nghiêm ngặt, mỗi máy trong nhà máy phải vượt qua các cuộc kiểm tra phức tạp nhất được thiết kế riêng cho khách hàng có liên quan được hưởng dịch vụ độc đáo.

vật tư tiêu hao

 • vật tư tiêu hao

  vật tư tiêu hao

  Tích hợp với in và phủ kim loại
  dự án, một giải pháp chìa khóa trao tay về các bộ phận tiêu hao liên quan, vật liệu và
  thiết bị phụ trợ cũng được cung cấp theo yêu cầu của bạn.Ngoài những vật tư tiêu hao chính
  được liệt kê như sau, vui lòng kiểm tra với chúng tôi các nhu cầu khác của bạn qua đường bưu điện.