In thương mại

Vật liệu chế biến

Thiết bị của Eureka có thể xử lý các vật liệu sau trong quá trình sản xuất hộp gấp:

-Giấy

-Bìa cứng

cp

thiết bị

thợ làm ốp lưng

Thợ đóng sách, khâu và khâu yên ngựa

báo chí bù đắp